Ameer Suali na Jawabu

Kusambaza ni Kuunusuru Uislamu

Zaka juu ya Pesa Shirika